Qui som?

El Fòrum Català de la Família neix amb l’objectiu d’impulsar en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya els fins i activitats del Foro Español de la Familia.

Sens dubte, ens trobem a Catalunya en un moment històric decisiu per a quants treballem diariament en la promoció i defensa, en el sí de la societat, dels valors essencials de la persona des de la seva concepció fins a la seva mort natural; i de la família, constituïda aquesta per la unió matrimonial entre un home i una dona.

El Fòrum Català de la Família neix amb l’exclusiva voluntat de co-ajudar a través de les seves iniciatives a quants comparteixen els seus fins, objectius i activitats, sense més interés que la Defensa de la Vida, la Dignitat de la Persona i de la Família.

Els membres actuals del Fòrum Català són: (es publicarà en breu)

Per a obtenir més informació sobre qui es el Foro Español de la Familia, visita el Foro Español de la Familia.

Design by Prestigia Online